värme

byte expansionskärl

Priset gäller på 8/12/18 liters expansionskärl


Leverans samt utbyte av expansionskärl inkl. armatursats (om det behövs). Inkluderat eventuell nedtappning av systemet ifall ventiler saknas. Detta kärl kan även användas till kyla (KB system). Material; stål, SBR-membran, mässing. Kan även gälla utbyte av inbyggda kärl i t.ex Nibe's elpannor.

byte cirkulationspump

Tappa ner värmen där det behövs, komplett installation samt drift - inklusive elektriker där/om det krävs. Om union kopplingar och/eller ombyggnad av värmesystemet krävs, så tillkommer det som extra.


Att byta cirkulationspump till en ny innebär en lägre driftkostnad och en besparing för plånboken!

framdragning och nyinstallation radiator

Framdragning värme till, leverans samt nyinstallation av radiator.


Koppel, konsoler, reglering handratt ingår.


I vissa fall/installationer så behöver övergångar ske till gamla rör-system. Det kan vara fråga om Unifix kopplingar eller T-plus kopplingar (T-rör med explosivt stycke). Denna material åtgång fördyrar och är EJ medräknat i priset, tillkommer som extra vid behov.


Rördragningen som ingår är upptill 8 meter (T/R dimension 15) per radiator. Priset är gällande vid beställning minst antal 2st. Nedtappning, påfyllning drift och 1st avluftning i samband med installation ingår i detta. Skulle fler antal meter rördragning behövas, så tillkommer det per löpmeter.

utbyte befintlig radiator standard


Leverans installation utbytesradiator.byte radiatorventiler 1-rör system

Nertappning av värmen och utbyte av ventilerna.


Anpassningar till befintliga rördragningar. Påfyllning, driftning samt 1st avluftning av systemet i samband med installationen. Här krävs bilder i samband med beställningen för att avgöra vilka ventiler som skall beställas hem och förberedas. Nya handrattar ingår (reglering med handrattar rekommenderas där huset värms med värmepump). Mot ett tillägg kan termostat ventiler ifrån antigen MMA, TA eller Danfoss att installeras.


Priset gäller vid utbyte av minst 6st ventiler

BYTE RADIATORVENTILER 2-RÖR SYSTEM

Nertappning av värmen och utbyte av ventilerna.


Anpassningar till befintliga rördragningar. Påfyllning, driftning samt 1st avluftning av systemet i samband med installationen. Här krävs bilder i samband med beställningen för att avgöra vilka ventiler som skall beställas hem och förberedas. Nya handrattar ingår (reglering med handrattar rekommenderas där huset värms med värmepump). Mot ett tillägg kan termostat ventiler ifrån antigen MMA, TA eller Danfoss att installeras.


Priset gäller vid utbyte av minst 6st ventiler

SAMTLIGA PRISER ÄR INKLUSIVE MOMS.

Med reservation för felskrivningar.