referenser

Norge - Eureka pumps as

Vi har tillverkat rörsystem åt Eureka Pumps AS, Norge. till pumpar och generatorset inom olja och gasindustrin.

Rör tillverkas i titan och carbon, samt även legeringar i rostfritt och superduplex.

Vi prefabricerar och svetsar samtliga rör med höga krav enligt Norsok och Asme standard.

Beställande kunder:

BP Claire = BP

Gudrun = Aibel

TrollA = Aibel AS

Mariner = Daewoo

Goliat = Kund HHI

Jordbaer = Samsung

Edvard Grieg = Kvaerner

Ekofisk = Conoco Phillips

Martin Linge = Technip France

Asta Hensteen = Technip USA

Hebron = WorleyParsons / Exxon Mobil

Ombyggnad av rörkulvertar, Ekebo

Entreprenaden omfattar:

Projektteam AB arbetat inom bostadsområdet Ekebo, i Upplands Väsby på uppdrag av Stena fastigheter AB.

Nya rörkulvertar för sekundärvärme och tappvatten läggs ner i marken. Arbetet utförs i etapper, lika med befintlig uppdelning i undercentralområden.

De nya rörkulvertarna ansluts till plats för befintlig kulvertsanslutning i respektive trapphus. Anslutning sker från motsatt sida mot de befintliga och inkopplas på så vis att driftavbrott minimeras.

Projektteam AB ansluter även de nya rörkulvertarna till befintligt system i undercentral.

Optokabel för fiber förläggs även av Projektteam i samma kulvert, för internet, telefon samt tv.

Mejselgatan 2, 4, 6, Kungshamn

Fakta:


Sotenäsbostäder äger 6 bostadshus på Mejselgatan 2, 4 och 6 i Kungshamn.


De 6 bostadshusen uppfördes mellan 1968 och 1972. Sotenäsbostäder har för avsikt att låta bygga om värmeförsörjningen för bostadshusen. Idag värms husen via en kombination av olja och bergvärme. När de befintliga bergvärmepumparna installerades kring år 2000 placerades bergvärmepumparna i 4 undercentraler inom området. Spets- och reservvärme från oljepannorna tillförs via de ursprungliga kulvertledningarna. Ombyggnaden görs för att helt slopa oljeanvändningen samt slopa kulvertsystemet i mark. Detta görs genom att varje hus får sin egen värmeförsörjning via bergvärme i kombination med el.


Bergvärmecentraler

6 st självständiga bergvärmecentraler byggs, som vardera skall försörja ett bostadshus med 12 lägenheter. Värmecentralerna skall försörja befintliga radiator- och varmvattensystem. Samtliga 6 centraler förses med nya bergvärmepumpar, ackumulatorer, pumpar, varmvattenberedare. Inkoppling görs till befintliga ledningar för värme och vatten (VV, VVC och KV).


installation:


 • 12 st bergvärmepumpar från Ecoforest (ECOGEO B1 5 – 22kW)
 • 20 st nya borrhål a´180 meter

Läs mer om Ecoforest pumpar på http://www.ecoforest.es/sv/producto/bombas-b-sicas

Buskhyttans skola, Nyköping

Fakta:


 • Byte av spetsvärme
 • Konvertering från oljepanna till bergvärmepump

Installerat:


 • Bergvärmepump Nibe F1155 4-16kw
 • 195m borrhål
 • Byte av radiatorer

Ålberga skola, Nyköping

Fakta:


 • Byte av spetsvärme
 • Konvertering från oljepanna till bergvärmepump

Installerat:


 • Bergvärmepump Nibe F1155 4-16kw
 • 195m borrhål

Dammlötskolan, Nyköping

Fakta:

 • Byte av spetsvärme
 • Konvertering från oljepanna till bergvärmepump

Installerat:

 • Bergvärmepump Nibe F1155 4-16kw
 • 195m borrhål

Norra Kvarngärdet, Uppsala

Projektet Norra Kvarngärdet i Uppsala.

Projektet omfattar ett bef. bostadsområde på ca 700 lgh som byggs om i 6 olika etapper.

Tidigare har området försörjts med fjärrvärme och shuntat hetvatten till samtliga hus, med kulvertar mellan husen.

I ombyggnaden växlas systemet av så att resp. etapp får en helt ny undercentral, samt nya Kulvertar mellan husen.

Beställare är Stena Fastigheter.

BRF Revskär, Farsta

Fakta:


 • 4 st 8 Våningshus
 • 169 Lägenheter
 • Från fjärrvärme till bergvärme

Installerat:


 • 7st bergvärmepumpar på sammanlagt 420kW
 • 8st VV-beredare på sammanlagt 8 m3
 • 4 st återvinningsbatterier för frånluftsåtervinning
 • Fjärrvärme som tillskottsvärme

BRF Stureparken, Stockholm

Fakta:


 • 5-våningshus, 72 lägenheter
 • Fjärrvärmen kvar som tillskottsvärme

Installerat:


 • 5 st bergvärmepumpar på sammanlagt 300kW
 • 24 Borrhål
 • Radiatorventilbyte
 • Stamventilbyte
 • Injustering av värmesystem

BRF Flygaren, Täby

Fakta:


 • Konvertering av 240 Lägenheter från direktverkande el till vattenburen värme, i 6-våningshus med 12 uppgångar.

Installerat:


 • 12 st Bergvärmepumpar, en i varje trappuppgång á 60kW
 • 2000 Radiatorer
 • 228 Stammar
 • 4 st återvinningsbatterier för frånluftsåtervinning
 • 2 st frånluftsvärmepumpar för varmvattenladdning