• Rörinstallationer & VVS

  Vi utför alla typer av rörinstallationer, såväl nyproduktion som ombyggnation, rotrenoveringar samt service.

   

  All installation och service utförs av utbildad personal, med högt ställda krav på kvalitet enligt branschens regler.

  Vi har stor erfarenhet av bergvärme, luft/vatten, frånluft samt 

  fjärrvärme i stora som små fastigheter.

   

  Vi arbetar även inom industrirör, processrör, samt gas och olja.

 • Licenssvetsning

  Inom svetsning har vi en bred specialkompetens och behörighet genom företaget. Vi utför licenssvetsning i alla typer av legeringar inom rör och stålkonstruktioner. Vi använder oss av certifierad personal som håller den höga kvalité vi garanterar.

 • Consulting

  Om du vill veta utgången av ditt projekt innan du sätter igång ska du kontakta oss. Vi hjälper till att ta fram individuella lösningar för varje specifikt behov, och sedan genomföra dem. Vi kommer överens med Er som kund för en helhetslösning, som tillfredsställer alla inblandade parter.

 • Elpanna

  Elpanna, del av ett vattenburet elektriskt uppvärmningssystem för bland annat småhus.

   

  Elpannan värmer upp vatten i en eller flera så kallade värmepatroner. Vattnet skickas sedan runt i systemet, med hjälp av en cirkulationspump, via radiatorer eller golvvärme för att sedan åter skickas in i pannan.

  En elpanna kan ersättas eller kombineras med värmepump för att öka värmefaktorn.

  Utbytesmarknaden

  Här är det klart värt att tänka efter noga, och följa rådet - Byt till en elpanna som går att bygga vidare på. Elpannor sätter vi idag till alla radhus/parhus/kedjehus. Här försöker vi i största mån få leverera en elpanna som ni (eller dom nya ägarna) kan docka en värmepump till. Och då är det luft/vatten som gäller. Det är viktigt att välja den modell som det går att docka till, så att man får en komplett anläggning på sikt. Driftsäker och ekonomisk i uppvärmningen.

   

  Elpannor går även att köra till större villor, där man kanske inte vill eller kan borra för bergvärme. Samma tänk gäller där, modell efter docknings möjligheter.

 • ROT - 

  renovering - ombyggnad - tillbyggnad

  Rotavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rot är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag.

  Rotavdrag innebär att det skatteavdrag som en ägare (helt eller delvis) till villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus (som klassas som småhus), får göra 30 % i avdrag på arbetskostnaden.

  Får jag rotavdrag?

  Hur mycket du kan ta del av rotavdraget hänger ihop med din inkomst och hur mycket du skattar. Du måste ha betalat minst motsvarande summa i skatt under året som du vill göra avdrag på.

  Skatteavdrag direkt

  Köparen får skattereduktionen direkt vid betalning. Maximalt får köparen avdrag på 30% av arbetskostnaden, inklusive momsen till företaget som utfört arbetet. Det är företaget som ska begära rotavdraget.

 • VVB

  Varmvattenberedare, ibland förkortat som vvb, är en apparat som används för att värma vatten som ska användas i hushåll till tvätt, bad, dusch och liknande.

   

  Som värmekälla kan till exempel användas elpatron, fjärrvärme, olja, naturgas, gasol eller en värmepump. Villor utan fjärrvärme kan ha en Villapanna för olika bränslen med en inbyggd varmvattenberedare. För att undvika tillväxt av legionellabakterier måste en tillräckligt hög temperatur hållas i varmvattenberedaren. 60° C är en vanlig rekommendation för förrådsberedare.

   

  Varmvattenberedare kan delas in i tre kategorier:

   

  Genomströmningsberedare, där vattnet värms av värmeväxling när det strömmar igenom beredaren på väg till tappstället.

  Förrådsberedare, där en viss volym vatten hålls uppvärmd och ackumuleras för att finnas tillhands vid tappning.

  Beredare med plattvärmeväxlare.

 • Kyla

  Vår största sektor inom kyla är frikyla. När vi utför våra bergvärme installationer så monterar vi avstick och ventiler om du som kund behöver/vill ha, för eventuellt kommande frikyla. Detta innebär att stråk/rör ifrån "kalla" sidan till t.ex. sovrum eller där kyla önskas. I dessa rum monterar vi en fläktkonvektor, och kopplar detta till borrhålet.

   

  Nästa område är kontorskyla, och kylbafflar.

   

  NIBE har också deras luft/vatten serie SPLIT. Här är det kyla som passerar mellan elpanna och värmepump. För detta trycksatta kylsystem har vi samarbetspartners med korrekt certifiering som utför den installationen.

   

   

   

   

   

   

   

  Fastighetsservice 

   

  Behöver du anställa rörmokare, men även hjälp med något annat i hemmet? Vi utför även fastighetsservice till dig som behöver extra hjälp.

  Vi kan hjälpa dig att t.ex. hänga upp en tavla, flytta en bokhylla eller slänga ut en gammal tung möbel.

 • Serviser

  När vet du att det är dags att byta servisen?

   

  Det vanligaste tecknet är stopp i avloppet ut från huset. Vattnet stiger ifrån golvbrunnarna i källaren och svämmar över. Kortsiktigt spolar vi då med högtryck hetvatten, samt eventuellt borrar bort rötter. Om problemet återkommer inom närtid, då är det troligt att servisen;

  • Har spruckit och rötter trängt in

  • Har sättning, med bakfall som resultat

  • Spruckit i delar och kollapsar

  Det andra tecknet på när det är dags är när det "susar" i vattnet, trots att ingen i huset använder vatten. Vattenmätaren står still. Detta kännetecknar ett läckage på vattnet, utanför fastigheten. Vi ser över vilka alternativ vi har för att kunna läcksöka på plats och bedöma vart läckan "bör" ligga/finnas.

   

  Vi bokar en avstängning i gatan, och frilägger avloppet. I denna entreprenad byter vi alltid även vattnet, och detta byter vi fram till mätaren. Vi är noggranna med att förbereda marken/underlaget under den nya servisen, så att korrekt fall kan läggas. Vi fyller igen hålet, och gör en grov återställning av marken.

   

  Dessa arbeten/projekt går att göra året om, men vi försöker att undvika dom kallaste månaderna på året. Projekten upphandlas alltid per löpande räkning då vi inte kan se eller veta vad som döljer sig under marken.

 • Vatten/Avlopp

  Projektteam byter ut och drar nytt inom vatten och avlopp i villor, fastigheter, lokaler och industrier.

   

  Inom utbytesmarknaden kan detta refereras till som stambyte.

   

  Vatten

   

  Vanligaste materialet idag som vatten och värme installeras i är PEX.

   

  PEX är en förkortning för plastmaterialet tvärbunden polyeten. Det är ett material som används främst som isolationsmaterial i elektriska kraftkablar och för rör till tappvatten och värmeinstallationer. För rörledningar uppskattas materialet främst för sinkorrosionsbeständighet och för att det är lätt att installera.

   

  Tvärbunden PE (PEX, XLPE) innebär att man förbinder polyetenets långa molekyler med kol- eller kiselatomer. Materialet blir mycket starkare och får bra termiska egenskaper, mjuknar först vid 105-110 °C. PEX har ett brett drifttemperaturintervall, -40 till +90 °C men har även bra resistens mot kemikalier och god slithållfasthet.

  Fördelar :

  • lättare att installera

  • Priserna ligger också lägre än koppar, varpå detta har blivit den populäraste formen av materialval.

   

  Nästa produkt grupp är kopparrör, i längder om 2,5-5 meter. Och sen finns också Prisol, vilket är en tunnare koppar ledning, med ett vitt hölje

  som skydd (även PlusPrisol förekommer; Tjockare skydd - isolering).

   

  Enligt säker vatten får EJ vatten skarvas dolt på något vis, utan inspektionslucka. I dessa luckor/samlingspunkter monteras fördelare, som sedan matar dom olika punkterna i t.ex badrummet.

   

  Avlopp

   

  Idag dras nästan allt avlopp i plast.

  Materialet är lätt i vikten, och betydligt billigare än t.ex. MA-rör.

  Vissa föreningar och industriprojekt har speciella önskemål/krav om genomföringar och material val. Där kan t.ex ljuddämpad plast användas, eller MA-rör.

Pressarvägen 7 69152 Karlskoga

0586-728281

1408331-6451901-3wyys308gp.png
1738181-8224191-41sv4odqvr.png

| ALL RIGHTS RESERVED © PROJEKTTEAM I KARLSKOGA AB |

 • Facebook