kyla

Vår största sektor inom kyla är frikyla. När vi utför våra bergvärme installationer så monterar vi avstick och ventiler om du som kund behöver/vill ha, för eventuellt kommande frikyla. Detta innebär att stråk/rör ifrån "kalla" sidan till t.ex. sovrum eller där kyla önskas. I dessa rum monterar vi en fläktkonvektor, och kopplar detta till borrhålet.


Nästa område är kontorskyla, och kylbafflar.


NIBE har också deras luft/vatten serie SPLIT. Här är det kyla som passerar mellan elpanna och värmepump. För detta trycksatta kylsystem har vi samarbetspartners med korrekt certifiering som utför den installationen.


Kontakta oss om detta är intressant eller om du har några frågor.