rot

Renovering Ombyggnad Tillbyggnad

Vad är rot-avdrag?

Rotavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rot är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag.

Rotavdrag innebär att det skatteavdrag som en ägare (helt eller delvis) till villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus (som klassas som småhus), får göra 30 % i avdrag på arbetskostnaden.

Får jag rotavdrag?

Hur mycket du kan ta del av rotavdraget hänger ihop med din inkomst och hur mycket du skattar. Du måste ha betalat minst motsvarande summa i skatt under året som du vill göra avdrag på.

Skatteavdrag direkt

Köparen får skattereduktionen direkt vid betalning. Maximalt får köparen avdrag på 30% av arbetskostnaden, inklusive momsen till företaget som utfört arbetet. Det är företaget som ska begära rotavdraget.