rot

Renovering Ombyggnad Tillbyggnad

Vad är rot-avdrag?

Rotavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rot är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag.

Rotavdrag innebär att det skatteavdrag som en ägare (helt eller delvis) till villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus (som klassas som småhus), får göra 30 % i avdrag på arbetskostnaden.

Får jag rotavdrag?

Hur mycket du kan ta del av rotavdraget hänger ihop med din inkomst och hur mycket du skattar. Du måste ha betalat motsvarande summa i skatt under året som du vill göra avdrag på.

Skatteavdrag direkt

Köparen får skattereduktionen direkt vid betalning. Maximalt får köparen avdrag på 30% av arbetskostnaden, inklusive momsen till företaget som utfört arbetet. Det är företaget som ska begära rotavdraget.