top of page

Värmepumpar

nibe_edited.jpg
Campingplats i bergen

BERGVÄRME

Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är lagrad i marken användas till att värma upp ditt hem.

Vattenfall

LUFT/VATTEN

Det värmepumpen lyckas med, är konststycket att koncentrera värmeenergin i uteluften så pass att den kan värma upp vattnet – i både duschar och radiatorer.

Kaffe i naturen

FRÅNLUFT

Frånluftsvärmepumpar ventilerar ditt hus, för att sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. 

Alla produkter 

Tryck på bilden för mer information

bottom of page