serviser

När vet du att det är dags att byta servisen?


Det vanligaste tecknet är stopp i avloppet ut från huset. Vattnet stiger ifrån golvbrunnarna i källaren och svämmar över. Kortsiktigt spolar vi då med högtryck hetvatten, samt eventuellt borrar bort rötter. Om problemet återkommer inom närtid, då är det troligt att servisen;

  • Har spruckit och rötter trängt in
  • Har sättning, med bakfall som resultat
  • Spruckit i delar och kollapsar

Det andra tecknet på när det är dags är när det "susar" i vattnet, trots att ingen i huset använder vatten. Vattenmätaren står still. Detta kännetecknar ett läckage på vattnet, utanför fastigheten. Vi ser över vilka alternativ vi har för att kunna läcksöka på plats och bedöma vart läckan "bör" ligga/finnas.


Vi bokar en avstängning i gatan, och frilägger avloppet. I denna entreprenad byter vi alltid även vattnet, och detta byter vi fram till mätaren. Vi är noggranna med att förbereda marken/underlaget under den nya servisen, så att korrekt fall kan läggas. Vi fyller igen hålet, och gör en grov återställning av marken.


Dessa arbeten/projekt går att göra året om, men vi försöker att undvika dom kallaste månaderna på året. Projekten upphandlas alltid per löpande räkning då vi inte kan se eller veta vad som döljer sig under marken.


Frågor och funderingar? Kontakta oss så berättar vi mer.