frånluft

Ta tillvara på värmen inomhus som annars hade ventilerats ut

vad är frånluft?

Ni kan kika på våran prislista för att kolla vad en allmän installation kostar eller så kan ni ringa till oss så enas vi ut en lösning som passar er bäst.


Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus, för att sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. Du återanvänder alltså gammal förbrukad luft, så du slipper elda får kråkorna.


Lite förenklat går det till så här: En fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny utomhusluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade.


Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem. Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och på så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme till radiatorsystemet.