vatten/avlopp

Projektteam byter ut och drar nytt inom vatten och avlopp i villor, fastigheter, lokaler och industrier.


Inom utbytesmarknaden kan detta refereras till som stambyte.


Vatten


Vanligaste materialet idag som vatten och värme installeras i är PEX.


PEX är en förkortning för plastmaterialet tvärbunden polyeten. Det är ett material som används främst som isolationsmaterial i elektriska kraftkablar och för rör till tappvatten och värmeinstallationer. För rörledningar uppskattas materialet främst för sinkorrosionsbeständighet och för att det är lätt att installera.


Tvärbunden PE (PEX, XLPE) innebär att man förbinder polyetenets långa molekyler med kol- eller kiselatomer. Materialet blir mycket starkare och får bra termiska egenskaper, mjuknar först vid 105-110 °C. PEX har ett brett drifttemperaturintervall, -40 till +90 °C men har även bra resistens mot kemikalier och god slithållfasthet.

Fördelar :

  • lättare att installera
  • Priserna ligger också lägre än koppar, varpå detta har blivit den populäraste formen av materialval.


Nästa produkt grupp är kopparrör, i längder om 2,5-5 meter. Och sen finns också Prisol, vilket är en tunnare koppar ledning, med ett vitt hölje som skydd (även PlusPrisol förekommer; Tjockare skydd - isolering).


Enligt säker vatten får EJ vatten skarvas dolt på något vis, utan inspektionslucka. I dessa luckor/samlingspunkter monteras fördelare, som sedan matar dom olika punkterna i t.ex badrummet.


Avlopp


Idag dras nästan allt avlopp i plast.

Materialet är lätt i vikten, och betydligt billigare än t.ex. MA-rör.

Vissa föreningar och industriprojekt har speciella önskemål/krav om genomföringar och material val. Där kan t.ex ljuddämpad plast användas, eller MA-rör.


Frågor och funderingar? Kontakta oss så berättar vi mer.